Ματθ. 25,6 μέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν· ἰδοὺ ὁ νυμφίος ἔρχεται, ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ.
Ματθ. 25,8 μωραὶ παρθέναι….

….δύο πόδας έδωκα υμίν, γαία τι βαδίζειν· ζηλώσατε τα πετεινά του ουρανού, πτερά φέροντα· ιδού ταύτα τα ιδικά σας, α εκλέψατε, ουκ έδωκα υμίν· νυν, γαία τι καθεύδουσι…. 
….έρχονται απίθανες μέρες, η θεωρία των Επάλληλων Κύκλων που τώρα πλέον κατέστησαν άπειροι, οδηγεί προς το Νέο Κοινωνικό και Οικονομικό Σύστημα….η Οικονομική Κρίση του 2008/09 είχε αρχή και τέλος….η Οικονομική Κρίση του 1929/30 είχε αρχή και τέλος….η Κοινωνική και Οικονομική Κρίση του 2020 έχει αρχή, δεν έχει τέλος….και….
       

….σήμερα, βιώνουμε το Θείο Πάθος και συνάμα το τέλος του Παγκοσμίως Επικρατούντος Κοινωνικού και Οικονομικού Συστήματος….

….ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

                                                                                                                               

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s